Denne høsten har Walcon utvida med et nytt selskap og nye medarbeidere. Det ny selskapet har fått navnet Walcon Industri, og har stål- og installasjonsarbeid på skipsverft som ansvarsområde. Det er stor aktivitet i selskapet, og staben vokser i takt med aktiviteten. Daglig leder Even Wiik forteller at de ser lyst på framtiden, og at de har mye arbeid i sikte.

Rune Svardal og Ronny Magnussen er nye i staben til Walcon. Se kontaktinfo:

 

 

  • Walcon har hatt mannskap på jobb hos Brødrene Aa i Hyen med utrusting av passasjerbåter til Nord-Norge. Dette er katamaranbygde passasjerbåter bygt for transportselskapet Boreal.
  • Vard Brattvåg har Walcon hatt i overkant av 100 mann i arbeid med krillbåten til Røkke. Den 130 meter lange båten skal være utstyrt med det beste som er å få inne miljøteknologi.
    Les mer om krillbåten til Aker BioMarine og Kjell Inge Røkkes i Skipsrevyen.