Stor kontrakt • bygg 887 Vard Søviknes

Le Commandant Charcot

Walcon Installation har i dag inngått en stor kontrakt på bygg 887 ved Vard Søviknes sitt verft på Møre. Båten er nå under slepp fra Romania og forventet ankomst er slutten på april.

Walcon starter på prosjektet i starten på mai med ferdigstillelse i september.

Dette vil gi arbeid for 40-60 rørleggere og sveisere.