Utvidelse Karmsund Protein

Karmsund Protein - walcon.no

Fiskemel- og fiskeoljefabrikken starta produksjonen i nye fabrikklokale i februar 2018.

Vi i Walcon er no engasjert i arbeidet med å utvide fabrikken i Alvaldsnes.

FAKTA OM KARMSUND PROTEIN:

  • eid av familien Stang gjennom firmaet Norsk Fiskeindustri Invest AS med 51% av aksjene.
  • Husøy Industri Invest AS eier de resterende 49% av aksjene.
  • Karmsund Protein AS baserer produksjonen sin på pelagisk råstoff som f.eks. kolmule, tobis, øyepål og brisling.
  • Prosesskapasiteten er ca. 1.200 tonn råstoff pr. døgn.