Stor aktivitet på skipsverft

  • Walcon har hatt mannskap på jobb hos Brødrene Aa i Hyen med utrusting av passasjerbåter til Nord-Norge. Dette er katamaranbygde passasjerbåter bygt for transportselskapet Boreal.
  • Vard Brattvåg har Walcon hatt i overkant av 100 mann i arbeid med krillbåten til Røkke. Den 130 meter lange båten skal være utstyrt med det beste som er å få inne miljøteknologi.
    Les mer om krillbåten til Aker BioMarine og Kjell Inge Røkkes i Skipsrevyen.