Verdens største kabelleggerfartøy

Bygg nr 872 Vard Brattvåg – Leonardo da Vinci

Vard Brattvåg bygger spesialfartøy for legging av kraft- og telecomkabler for det italienske selskapet Prysmian Group. Skipet er av dei største kabelleggerfartøya i verden, og er 172 meter langt, 34 meter bredt og plass til 120 personer om bord. Bygg nr 872 har fått navnet Leonardo da Vinci.

Fartøyet er utviklet for avanserte operasjoner på dypt vann – helt ned til 2000 meters dyp.

Kabelskipet skal drive med både kabellegging og nedgraving ved hjelp av flere typer verktøy, som f.eks. plog. Skroget er bygd i Romania ved Vard Tulcea og er under ferdigstilling ved Vard Brattvåg.

Walcon har sammen med ProStål den største kontrakten på stålarbeid – og har til sammen 50 – 60 mann i arbeid på spesialskipet. Arbeidet vårt foregår først og fremst på den enorme karusellen, som spoler opp strøm- og fiberkabler og legger de ut på sjøbunnen.