Rørarbeid for Steinvik i Svelgen

i samarbeid med Simona Stadpipe

Rørarbeid for Steinvik i Svelgen, i samarbeid med Simona Stadpipe

Simona Stadpipe har hovedentreprisen på rørarbeid på Steinvik Fiskefarm sitt anlegg i Breivika i Svelgen. Walcon samarbeider med Simona Stadpipe om bemanning – og har 15-20 mann i arbeid på dette spennande anlegget.

 • Anlegget i Breivika

  Det bygges et komplekst påvekstanlegg for laks i kombinasjon med et anlegg for rensefisk.

  Gjenbruksgraden på vannet blir svært høyt.

  Energien kommer fra Elkem, ferksvann fra Risevatnet og sjøvann fra Nordgulefjorden.

 • Rensefisk

  Rensefiskanlegget er basert på gjennomstrømningsteknologi.

  Rensefisk-delen skal senere kunne konverteres til lakseoppdrett dersom det er ønskelig.

 • Lakseanlegget

  Lakseanlegget er basert på gjenbruksteknologi.

  Det bygges 3 lukkede avdelinger for laksesmolten.