Jørgen, Even og Bjørn Tore

Vi ser lyst på framtiden – og trenger flere folk

Nå er det 6 måneder siden gjengen i Walcon flyttet fra Brandsøya og inn i nye lokaler hos Westcon Yard i Florø. Vi har vært gjennom en spennende periode med mye arbeid for å få alle nye rutiner på plass i bedriften, og for å få på plass avtaler med nødvendige samarbeidspartnere. Dette har vi lykkes med og vi har satt i sammen et team som arbeider godt i lag. Vi vil takke våre nærmeste partnere for ett fantastisk godt samarbeid!

Aktivitet
Vi har fra første dag hatt god aktivitet i Walcon, større aktivitet enn vi trodde vi ville klare. Walcon har tradisjonelt levert sine rørleggertjenester til verftsindustrien, og hos verftene i Norge har det vært lav aktivitet i flere år nå. Walcon har fra første stund satset på å finne nye markeder som vi tror kan benytte seg av vår kompetanse innen rørlegging. Dette krever mye arbeid for å få til, men vi er godt i gang og har utført noen oppdrag utenfor verftsindustrien.

Kundene (nye som gamle) har tatt oss godt imot og vi vil takke for tilliten de viser ved å bruke Walcon. Vi er sikker på at vi skal kunne gjennomføre mange spennende prosjekter sammen i årene som kommer.

Vi hadde ikke fått dette til uten våre flinke medarbeidere ute i prosjektene. Vi har en god gjeng som har vært med oss i mange år og gjør en fantastisk god jobb.

Vi arbeider med mange spennende prosjekter i nye markeder og vi ser at det vil komme en oppgang innen verftsindustrien ved slutten av året.

Vi ser lyst på fremtiden og i den anledning er vi på utkikk etter nye medarbeidere:

Vi trenger personell innen administrasjon, prosjektledelse og fagarbeidere.

Ønsker du å være med på laget vårt i årene fremover?  Da er det bare å ta kontakt med oss.

Til slutt vil vi fra Walcon ønske alle en riktig godt høst.

Beste hilsen Jørgen, Even og Bjørn Tore