Rehabilitering Kommunegården i Bærum

Bærum kommune

Strøm Gundersen (datterselskap i AF Gruppen) har fått oppdraget med å bygge om og rehabilitere Kommunegården i Sandvika for Bærum Kommunale Pensjonskasse.  Walcon er underleverandør til Bærum Rør som har VVS entreprisen. Kommunegården er et viktig symbolbygg for Sandvika og Bærum kommune – og det er sett  høge krav til klima- og miljøstandard og for openheit og tilgjengeligheit i bybildet.

Walcon skal ha 3 – 5 mann i arbeid på anlegget i rundt 2 år. Vi starta der etter påske i år, og bygget skal overleverast i desember 2022. Vi har mellom anna montert eit vanntåkeanlegg, med høgt trykk og små dimensjonar. Dette er eit avansert hi-fog anlegg, som gir brannbeskyttelse i heile bygget – med mindre vatn enn tradisjonelle sprinkleranlegg.

Arbeidsplassane i Kommunegården i Sandvika skal totalrehabiliterast, og vil stå frem i ei heilt ny drakt. 700 arbeidsplassar skal bli til 1300, og prislappen er høg. Bygget var i så dårleg forfatning at bortimot alt blir rive og erstatta av «nybygg».

VANNTÅKEANLEGG (VVSaktuelt):

I et vanntåkeanlegg spruter det bittesmå vanndråper ut av dysene når de blir utløst av brann. Dråpene er så små at de oppleves som tåke. Brann trenger som kjent oksygen, og «tror» at den får oksygen av tåken. Men vannet den får i stedet, kveler brannen. Vanntåkeanlegg kan ha mindre rørdimensjoner enn tradisjonelle sprinkleranlegg for å oppnå samme slokkeeffekt, men trenger ofte en pumpe for å øke trykket i tillegg.