• God jul 2022 - walcon.no

GOD JUL & GODT NYTT ÅR – I NYE LOKALE!

Vi i Walcon har flytta inn i nye lokale i Ole Aaserudsgata nr. 1.
Same gata som tidlegare, men no slepp vi å forsere porten til verftet. Dermed er vi mykje meir tilgjengelege.

Vi har fått mykje betre plass, slik at alle har kvar sitt kontor, i nyoppussa og flotte lokale. I tillegg har vi fått på plass eige lager og verkstad. Velkommen innom for ein kaffikopp og ein prat.

Vi takkar samarbeidspartar og leverandører for godt samarbeid i året som har gått, og ønskjer alle
GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

BESTE HELSING FRÅ

Gosia Bigus, Ronny Magnussen, André Fimland Lothe, Malgorzata Slomka, Oddvar Aarberg og Bjørn Tore Løkkebø

God jul 2022 - walcon.no