Brannsikring av datasenter i Oslo

VI LEVERER OG MONTERER NØKKELFERDIGE ANLEGG

Vi i Walcon har levert og montert sprinkler- og vanntåkeanlegg til 2 datasenter i Oslo. Nå har vi inngått avtale med DesignerGroup om 4 nye anlegg. Det første skal vi i gang med våren 2024.

OSLO4E Campus Holtskogen // OSLO3D Campus Fetsund

Det internasjonale selskapet STACK står for utbygging av desse datasentera rundt Oslo, og det irske selskapet DesignerGroup er Walcon sin oppdragsgiver. Designer Group leverer elektriske og mekaniske tjenester, der slokkeanlegg inngår. Firmaet set dei høgaste standardane for sikkerheit og kvalitet i sitt arbeid. Walcon leverer og monterer både tradisjonelle sprinkleranlegg og high-fog vanntåkeanlegg til datasentera.

OSLO4E Campus er lokalisert i Holtskogen, aust for Oslo. Datasenteret består av 2 hallar på 930 kvm kvar, som er under arbeid og skal bli ferdig i løpet av 2023.

På dette datasenteret prosjekter -og installerer vi  sprinkleranlegg til deler av bygget. Resten er beskytta av et gasslokkeanlegg.

OSL03D blir det fjerde datasenteranlegget på Campus Fetsund. Kort- og langsiktige skaleringsmuligheter betyr at bedrifter kan vokse raskt og skalere for framtida. Alle anlegga på STACK Fetsund campus er drivne av 100 % sertifisert fornybar energi.

På OSLO3D Har Walcon oppdraget med prosjektering, installasjon og oppstart av Marioff HI-FOG® vanntåkeanlegget som dekker heile bygget.

https://www.stackinfra.com/l

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet –  nsm.no:

DATASENTER er en installasjon hvor de digitale tjenestene produseres, det vil si prosesseres og lagres. Størrelsen på en slik installasjon kan variere fra et rom med et fåtall rack (utstyrsskap) til store haller med hundrevis av utstyrsskap. I disse skapene innplasseres servere, samt nettverks- og lagringsutstyr.