Bemanning til Simona Stadpipe sine prosjekt

Satsar stort på landbaserte oppdrettsanlegg

Rørarbeid for Steinvik i Svelgen, i samarbeid med Simona Stadpipe

Walcon samarbeider med Simona Stadpipe og leverer mange flinke rørleggarar til deira prosjekt. Simona Stadpipe er er eit av landets leiande aktørar innan avanserte rørsystem, og stadig meir av aktiviteten handlar om landbaserte oppdrettsanlegg.

Walcon har til ei kvar tid 20 – 40 mann i arbeid på desse prosjekta: