3 nye kystvaktskip under bygging

Vard Langsten har 3 nye kystvaktskip under bygging på verftet i Tomrefjorden, i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. KV Jan Mayen forlot Vard Tulcea i Romania i starten av august, og er no på plass ved Vard Langsten.

Oppdragsgjevar er Forsvarsmateriell (FMA), som skriv dette på si heimeside: 25. juni 2018 inngikk Forsvarsmateriell og Vard Group AS Langsten kontrakt om byggingen av tre nye kystvaktfartøy til en kontraktsverdi på 5, 2 milliarder kroner. Vard gruppen er en stor nasjonal aktør innen bygging av spesialiserte fartøyer med tre skipsverft lokalisert i Norge. De har tidligere blant annet bygget KV Svalbard og Etterretningstjenestens nye skip Marjata.

Andelen norske underleverandører er stor i tilbudet fra Vard og vil bidra til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen.

Walcon skal ta seg av rørarbeidet om bord – og er sikra jobb på Vard verftet i 3 år framover.

Etter at fartøyet er ferdig utrusta skal «Jan Mayen» (W310) etter planen leverast til FMA i første kvartal 2022, «Bjørnøya» (W311) skal vere klar i første kvartal 2023 og «Hopen» (W312) i tredje kvartal same år.